NOTIFICARE DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE IN SCOP DE MARKETING SI/SAU STUDII DE MARKETING SI SATISFACTIE CLIENT

Labute Fericite SPA SRL, este responsabila de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, numar telefon fix sau mobil, adresa email, data nasterii sau varsta, oras si/sau judet. Scopurile pentru care prelucram datele personale ale clientilor sunt: Marketing (operatiuni de primire oferte, evenimente de marketing, lansari de produse si/sau servicii, oferte de fidelizare, noutati despre produsele si serviciile oferite), precum si efectuarea de studii de marketing si satisfactie client. Pentru scopurile enuntate mai sus se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon fix sau mobil, adresa email, data nasterii sau varsta, oras si/sau judet, exclusiv pe baza consimtamantului obtinut in mod expres, liber si neechivoc. Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal, in scopurile descrise mai sus, este consimtamantul expres, voluntar si liber exprimat. Modelul de consimtamant este atasat prezentei notificari si este parte integranta din notificare. Consimtamantul poate fi retras in orice moment. Datele personale vor face obiectul urmatoarelor operatiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, utilizare in scopul mentionat, stocare, stergere. In scop de marketing, efectuare de studii de marketing si satisfactie client si doar in cazul in care ai fost de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te informam ca selectam si analizam datele tale. In general, vom sterge datele dumneavoastra personale daca acestea nu mai sunt necesare pentru a indeplini scopurile pentru care au fost colectate initial. Cu toate acestea, este posibil sa ni se solicite sa pastram datele cu caracter personal pentru o perioada mai lunga, determinata de unele prevederi legale. Daca aveti intrebari cu privire la acest formular si la protectia confidentialitatii sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, va rugam sa ne contactati printr-un email la contact@labutefericite.ro si/sau la adresa postala Labute Fericite SPA SRL, Strada Smaranda Braescu, Numarul 20L, Sector 1, Bucuresti. Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive ce tin de complexitatea solicitarii. Drepturile dumneavoastra fata de prelucrarea datelor cu caracter personal care decurg din prevederile legale in vigoare privind protectia datelor sunt:

– Dreptul de a va retrage consimtamantul: Consimtamantul poate fi retras in orice moment, scriind un email la contact@labutefericite.ro si/sau la adresa postala Labute Fericite SPA SRL, Strada Smaranda Braescu, Numarul 20L, Sector 1, Bucuresti.

– Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a va pastra datele cu caracter personal care sunt in posesia sau controlul nostru cat mai exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pe care le avem.

– Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca:

 • contestati corectitudinea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decat stergerea datelor cu caracter personal;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept sau va opuneti prelucrarii in perioada in care verificam daca motivele noastre legitime au intaietate fata de ale dumneavoastra;
 • Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem in posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvaluite, daca este cazul. Puteti obtine o copie de la noi continand datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru fiecare copie suplimentara pe care ati putea sa o solicitati;
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra sau sa fie necesara pentru executarea unui contract;
 • Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care
  • datele dumneavoastra personale nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate in alt mod. Aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal si sa va executati acest drept de obiectie la prelucrare.
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi sau in special pentru cerintele legale de pastrare a datelor sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept;
 • Dreptul de opozitie: Puteti obiecta oricand la prelucrarea datelor cu caracter personal. Daca va opuneti prelucrarii, va rugam sa ne specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi;
 • Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea, puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor in tara in care locuiti sau unde a avut loc presupusa incalcare.

Gestionarea si securitatea datelor

Aplicam un nivel adecvat de securitate si am implementat proceduri administrative rezonabile pentru a proteja informatiile pe care le colectam. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, si numai pentru a-si indeplini sarcinile specifice, pentru a raspunde scopurilor mentionate, sub obligatia pastrarii confidentialitatii lor. In cazul unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal vom respecta toate legile in vigoare privind notificarea incalcarii datelor.

Consimtamant prelucrare date

Avand in vedere conditiile mentionate in “Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing si/sau studii de marketing si satisfactie client’’, imi exprim consimtamantul in cunostinta de cauza, in mod expres si neechivoc, pentru prelucrarea urmatoarelor mele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon fix sau mobil, adresa email, data nasterii sau varsta, oras si/sau judet, pentru operatiuni de primire oferte comerciale, evenimente de marketing, lansari de produse si servicii, oferte de fidelizare si in vederea efectuarii de studii de marketing si satisfactie client. Datele mele personale vor fi prelucrate in scopurile de mai sus de catre Labute Fericite SPA SRL. Imi exprim consimtamantul in mod expres si neechivoc ca Labute Fericite SPA SRL sa poata efectua cu datele mele personale urmatoarele operatiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, consultare si/sau verificare in scopul mentionat, punere la dispozitie catre imputerniciti si subimputerniciti ai acestora, stocare, stergere. Pentru a putea primi ofertele sau a putea fi contactat in scopurile mentionate mai sus, in notificarea care insoteste acest consimtamant, doresc ca in viitor sa fiu contactat pe urmatoarele canale: telefon, sms, email. Am luat la cunostinta ca imi pot retrage oricand consimtamantul printr-o solicitare la adresa de email: contact@labutefericite.ro si/sau la adresa postala: Labute Fericite SPA SRL, Strada Smaranda Braescu, Numarul 20L, Sector 1, Bucuresti.